Skupiny

U nás si můžete udělat řidičská oprávnění těchto skupin:
AM – Věk 15 let. motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
 
A1  – Věk 16 let, lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 
A2 – Věk 18 let, motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
A  Věk 24 let – neomezená moto.
U skupin A (motocyklů) je možné tzv. rozšiřovaní ŘO. Pokud žadatel vlastní A1, po dvou letech praxe ( držení ŘO) může rozšířit na A2, zkouška je jen praktická, bez testů. To samé platí z A2 na A. Tzn. může mít řidičské oprávnění na neomezenou už ve 20ti letech. Pokud chce žadatel A rovnou, může dělat zkoušku až ve 24 letech.
B – Věk 18 let,( v režimu L17 od 17 let) osobní automobil jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

U nás nabízíme 3 druhy výcviku skupiny B. „Standard B“, „Premium B“, „Gold B“, které se liší nadstandardními druhy výuky. Všechny druhy splňují minimální standardy zákona 247/2000 sb + umožňujeme u všech typů výcviku jízdu v hustém provozu v Plzni. U Premium a Gold navíc jezdíme po dálnicích, silnicích pro motorová vozidla, za snížené viditelnosti, lekce s přívěsným vozíkem atd.

B96 – souprava auto + kára nad 3500 kg, ne však více jak 4250 kg

B+E  – Souprava auto + kára nad 3500 kg max 7000 Kg

– Věk 21 let (18 let s profesním průkazem nebo hasič) nákladní vozidla

C+E  – Věk 21 let (18 let s profesním průkazem nebo hasič)nákladní vozidla + vleky

– Věk 24 let, autobusy ( Po telefonické domluvě )

Vrácení řidičského oprávnění po vybodování nebo jakémkoliv zadržení, děláme na všechny skupiny kromě traktoru (nebyl -li součástí řidičáku C, CE.)

Kondiční jízdy děláme na všechny skupiny řidičských oprávnění.