Školení řidičů

REFERENTSKÁ ŠKOLENÍ – školení pro řidiče malých vozidel, do 3500 kg. Platnost školení 1 rok.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VELKÝCH VOZIDEL – jedná se o školení řidičů profesionálů nad 3500 kg – tzv. pravidelná školení řidičů. Platnost školení 1 rok. Každý řidič, který má profesní průkaz, musí absolvovat v průběhu pěti let 5 sedmihodinových školení. Na základě potvrzení těchto školení mu je po pěti letech vyměněno ŘO, kde je zapsán i profesní průkaz.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ NA PROFESNÍ PRŮKAZ – Školení v rozsahu 140 hod (věk 21 let a více) a 280 hod ( věk 18 až 21 let ), po kterém se absolvuje zkouška a žadatel obdrží profesní průkaz způsobilosti řidiče nákladních vozidel nebo autobusů.

NÁVRAT K PROFESI – Řidič, který již profesní průkaz měl, ale nechodil na pravidelná školení, nebo řidič, který získal ŘO před 10.9.2009, může absolvovat školení v rozsahu 35 hod a na základě tohoto potvrzení je mu vystaveno profesní osvědčení.